Yvonne Dröge Wendel
info biography cv text XDJ interview MG text LS tekst LS text EG 2010|2 2009|2 2009|1 2008|4 2008|3 2008|2 2008|1 2007|2 2007|1 2006|2 2006|1 2005|2 2005|1 2004|4 2004|3 2004|2 2004|1 2003|1 2002|2 2002|1 2001|3 2001|2 2001|1 2000|4 2000|3 2000|2 1999|1 1998|2 1998|1 1997|2 1997|1 1996|2 1996|1 1995|2 1995|1 1994|2 1994|1 1993|2 1993|1 1992|2 1992|1 credits

- one object speaking English - one object being tired

Luman Travo Gallery, Amsterdam, mei 2001

tekst Bert Steevensz:

De mens weet zich gedurende zijn leven omringd door voorwerpen. Vanaf de eerste levensjaren, waar de pasgeborene wordt overladen met allerlei zachte speelgoedbeesten, meegebracht door familie en kennissen die hem nog onbekend zijn, tot aan zijn dood, waarbij de vele tijdens het leven verzamelde voorwerpen, kostbaar dan wel waardevol omdat ze beladen met herinneringen en emoties, onder de overgebleven familieleden en vrienden worden verdeeld.
In Yvonne Dr?ge Wendels werk vormt de verhouding tussen mens en object een centraal thema. En deze voorwerpen kunnen uiteenlopen van, aanvankelijk, complexe computers en auto's tot in het latere werk eenvoudigere voorwerpen. Zo is Yvonne Dr?ge in 1992 in het huwelijk getreden met de kast Wendel, warmee ze ook een huwelijksreis heeft gemaakt. Haar werk is een onderzoek n??r en ?n de grensgebieden waar voorwerp en individu op welke wijze dan ook in elkaar overgaan, als het ware mentaal en fysiek in elkaar oplossen. Zoals een kind bezeten kan zijn van een computerspel, erin op kan gaan en er zich niet los van kan maken, en ook zoals een bepaald kledingstuk deel kan uitmaken van je wezen, je houding of zelfs gedrag kan be?nvloeden. Een fictief karakter als Terminator II, waar techniek en mens in elkaar overgaan en de grens tussen de twee enttieiten niet meer is te bepalen, dat is iets waar de kunstenaar enorm door gefascinerd kan raken. [....} Het werk van Yvonne Dr?ge Wendel beweegt zich in een grensgebied, het gebied waar het niet meer duidelijk is of de mens nog macht heeft over het voorwerp of het voorwerp, of dit nu kunst is of iets uit onze dagelijkse omgeving, ons juist al in zijn macht heeft.