Yvonne Dröge Wendel
info biography cv text XDJ interview MG text LS tekst LS text EG 2010|2 2009|2 2009|1 2008|4 2008|3 2008|2 2008|1 2007|2 2007|1 2006|2 2006|1 2005|2 2005|1 2004|4 2004|3 2004|2 2004|1 2003|1 2002|2 2002|1 2001|3 2001|2 2001|1 2000|4 2000|3 2000|2 1999|1 1998|2 1998|1 1997|2 1997|1 1996|2 1996|1 1995|2 1995|1 1994|2 1994|1 1993|2 1993|1 1992|2 1992|1 credits
The Hengelo Song - DVD


in opdracht van: Proeftuin Twente - Kunstvereniging Diepenheim
www.proeftuintwente.nl

Elf uur videomateriaal en honderden foto's vormen uiteindelijk de basis voor het eindproduct: 'The Hengelo Song'. Deze musiek clip laat fragmenten van het onderzoek zien en delen van de gevoerde gesprekken horen. Op de achtergrond is de muziek van het Senegalese 'Orchestra Baobab' te horen met de 'Hengelo song'. De vertaling van deze song is als doorlopende Engelse ondertiteling te lezen.

Het Lied van Hengelo:

Hengelo, waarom zit je daar als een huilende tiener? Ween niet om dat wat je hebt verloren. Hengelo, ween niet om al dat weg is. Kijk naar dat wat je kunt bereiken.

Maar kijk naar mij! Ze hebben mijn hart weggenomen plus mijn bomen, en niemand houdt meer van mij. Eens had ik een hart, maar al wat er over is, is een berg stenen in een leeg veld. Kijk dan naar mij!

Huil niet Hengelo, huil niet om het verleden. Je wordt nu volwassen. Denk om jouw toekomst. Denk aan al de mooie huizen die spoedig in jouw omgeving zullen staan. Hengelo, denk daaraan.

Maar ik heb geen mooie huizen nodig. Geen hoge gebouwen. Alles wat ik wens, is een hart. Ik wil mijn hart terug. Ik wil weer leven voelen. Het bloed in mijn aderen voelen stromen. Ze hebben mijn hart gestolen en het vervangen door donkere, zwarte stenen. Als het regent, dan word ik nat, lelijk en glibberig. De mensen vervloeken mij. Niemand houdt meer van mij. Ik wil voelen dat mensen van mij houden.

Maar Hengelo, je groeit nu. En je groeit zo snel. We weten allemaal hoe zwaar dat is. Je bent nog zo jong. Spoedig zul je inzien, dat het voor jouw eigen bestwil is. Stel je eens voor wat je zou kunnen zijn. Denk je eens in. Wat wil je zijn als je ouder bent? Ik wil schoon, groot en imposant lijken. Hengelo, je wordt volwassen.

Ik wil niet volwassen worden. Niet nu. En ik wil niet snel groeien. Ik wil niet schoon, groot en imposant lijken. Ik wil me goed voelen. Ik wil geliefd zijn. Ik wil mijn eigen pad vinden. Ik wil dat mensen met mij praten, lachen en van het leven genieten. Ik wil dat mensen naar mij toe komen en van mij houden.

Maar Hengelo, de mensen zullen komen en jou nodig hebben. Je bent rijk ?n veilig. Je wordt elke dag groter. Spoedig zul je weten, wat je wilt zijn. Mensen zullen naar jou toekomen, omdat ze dat willen.

Maar kijk naar mij! Mijn hele lichaam zit onder de verwondingen. Hoe kan ik nu weten wat ik wil zijn? Hoe kan ik weten wat ik zou kunnen zijn? Hoe kan iemand in deze toestand van mij houden? Ze zijn mij op diverse plekken aan het opereren. Kijk naar mij! Mijn hart ligt wijd open. Ze opereren mij nu en zullen in de toekomst weer aan mij opereren. Ze willen mij een tweede hart geven. Hoe zal dat voelen? Kun je je een tweede hart voorstellen? Ik wil mijn echte hart terug. Ik wil kunnen ademen. En ik wil zelfstandig kunnen ademen.

Hengelo, niet bang zijn. Alle operaties zullen voorspoedig en effici?nt verlopen. Als je jong bent, kun je niet weten wat goed voor je is. Hengelo, op een dag zullen al jouw wonden geheeld zijn. En je zult zien dat je er goed uit tevoorschijn gekomen bent. Op een dag zul je een volgroeide stad zijn. Maar voordat het zover is, zul je een beslissing moeten nemen. Je moet beslissen wat je wilt zijn. Hengelo, je moet nu beslissen. O Hengelo, neem snel een besluit. O Hengelo, je zult snel groeien. Er is geen tijd te verliezen.

Geef mij mijn hart terug en ik zal weer in staat zijn te dromen. Ik wil er de tijd voor nemen. Ik kan nu nog niet beslissen. Kijk naar mij! Ik ben gewond. Hoe kan ik nu beslissen wat ik wil zijn? Ik wil nu dromen en genezen. Tijd om te dromen is alles wat ik wil. Ik wil dromen over mensen, bomen en over een kleurrijk leven. Ik wil dromen over lachende, pratende en dansende mensen. Geef mij mijn hart terug. Geef mij de tijd om te genezen. Alleen dan zal ik in staat zijn te leven.

(vrije vertaling van de soundtrack vanuit het Wolof (= taal in Senegal).

City branding and the Creation of History

De manier waarop het karakter van een stad of streek wordt waargenomen, is maar gedeeltelijk gebaseerd op feiten. Zo begon dit project vooral met de vraag: Wie of wat bepaalt wat een stad 'is' en hoe deze omgeving door het individu en door een breder publiek wordt waargenomen? En: Hoe belangrijk is de architectuur hier als getuige en als mede-auteur van de geschiedenis en van de toekomst? Zijn de perceptie en de uitstraling van een stad niet vooral kunstmatige en maakbare constructies? Bestaat er nu zoiets als 'typisch' of 'authentiek' ? Zijn er plekken en gebeurtenissen die onuitwisbaar in het geheugen van de stad zijn ingebed? Zal in de toekomst nog de traditionele samenhang bestaan tussen industri?le ontwikkeling en architectuur? Wie zijn de auteurs die het verhaal van het verleden van Hengelo schrijven, en wie zijn de auteurs die het verhaal van de toekomst van deze stad schrijven? In het verleden was het zo, dat de architectuur ??n van de voornaamste factoren was die het imago van een stad bepaalden. Tevens was het zo, dat architectuur en economie nauw met elkaar verbonden waren. Zal dat in de toekomst nog zo zijn? Zal er in de toekomst nog vanaf de buitenkant van een gebouw af te lezen zijn, of deze een school, een kantoor, een auto-showroom, een kerkgenootschap of een bioscoop verbergt? Bestaat het nog, het bedrijf dat zich in Hengelo vestigt en dat daar blijft, ongeacht het feit dat de productiekosten op een andere plek goedkoper zijn? In een zich snel veranderende economie zou de gebruiksfunctie van een gebouw inwisselbaar moeten zijn. Zo niet, dan blijven gebouwen na vertrek van het bedrijf als levenloze constructies over. Zal het karakteristieke gebouw als getuige van de geschiedenis verdwijnen? Zullen de van oudsher gevestigde bedrijven verdwijnen om plaats te maken voor een inwisselbare bedrijvigheid, die verandert naar gelang de globale situatie? En wat zou bijvoorbeeld het imago van Hengelo in de ogen van de jeugd langdurig en effectief kunnen veranderen? Het feit dat er een geheel nieuw 'Hart van Zuid' wordt gerealiseerd? Of eerder het feit dat een bekende popster als Britney Spears zich hier in Hengelo zou gaan vestigen?

What do you want me to be?

In het kader van dit project ontstonden samenwerkingverbanden en gesprekken met scholieren, kunstenaars en mensen op straat. Er werden 'specialisten' gevraagd om met mij de stad te onderzoeken. Met behulp van de 'specialist' was het mogelijk om een nieuwe kijkpositie in te nemen. Zo ging ik wandelen met een helderziende dame, een magnetiseur, een 'urban shaman', schoolkinderen, schrijvers, journalisten e.a. De formele en inhoudelijke uitwerking van het project is vooral gebaseerd op de bevindingen van de bewoners en de 'specialisten'. De reacties en de medewerking van de bewoners van Hengelo zijn essentieel voor het project. Om betrokkenheid en medewerking te bewerkstelligen, is ervoor gekozen om met behulp van bedrukte t-shirts te werken. De t-shirts hebben verschillende afbeeldingen en teksten, zoals bijvoorbeeld: 'I love Hengelo' of 'Hengelo University'. Er zijn circa tachtig t-shirts in omloop gebracht. De dragers van deze t-shirts werden geconfronteerd met meningen en vragen over de afbeeldingen. Ook werden de dragers van de t-shirts zich bewust van hun eigen houding ten opzichte van hun stad.A Heart of Black Stone

Het is de taak van een gemeente of stadsbestuur, om invloed uit te oefenen op de wijze hoe de stad door een breed publiek wordt waargenomen. Bij een verbetering van het imago denkt men dan vooral aan nieuwe gebouwen. De voornaamste vraag voor mijn onderzoek was om te kijken in hoeverre industri?le gebouwen en architectuur een rol spelen bij de beleving van de stad. Al snel werd in de gesprekken duidelijk, dat vooral het ontbreken van een stadskern, van een sympathiek hart van de stad, een bijzonder probleem vormt. Hierdoor worden andere planologische gezichtspunten op de achtergrond gedrongen De uitwisselingen en gesprekken vormen een onzichtbaar, maar niettemin belangrijk onderdeel van mijn werkzaamheden in Hengelo. Voorts ontstond er een samenwerkingsverband met Kees de Groot, leraar op het Twickel-college. Hierdoor werden circa 100 leerlingen van deze scholengemeenschap bij het project betrokken. Opdracht aan de scholieren van scholengemeenschap Twickel: De scholieren kregen de opdracht om digitale foto's te maken van plekken in Hengelo met een verschillend karakter. Foto nummer ??n zou een foto moeten zijn van een 'timewarp'. Dit begrip is ontleend aan het science-fiction oeuvre en duidt op een plek die door de tijd niet verandert. Een plek waar de tijd als het ware stil staat. Foto nummer twee zou een 'non-place' moeten weergeven. Deze foto-opdracht is gebaseerd op het spraakmakende boek van Marc Aug? uit 1995, 'Non Places. An introduction to an Anthropology of Supermodernity'. Op de achterkant van het boek lezen we: "Shopping malls, motorways, airport lounges - we are all familiar with these curious places which are both everywhere and nowhere" (tekst van P. Wright). Aan de scholieren werd tevens gevraagd, om een foto van een plek te maken die op elke andere locatie in Nederland of zelfs in de wereld zou kunnen zijn. Een locatie waarvan wij, z?nder de plek te kennen, weten hoe wij ons in die omgeving moeten gedragen. De derde foto-opdracht zou, in tegenstelling tot de 'non-place', een plek moeten tonen welke een sterke eigen identiteit heeft, 'typisch' voor Hengelo. Over dit begrip 'typisch' is nog wel met de leerlingen gediscussieerd. Vooral de vijfde klas van het VWO was actief bij het project betrokken. Hun bevindingen en discussies zijn op video opgenomen. Verder ontwikkelde deze groep een les voor ambtenaren, die bij het project 'Hart van Zuid' betrokken zijn. De scholieren wilden een bepaalde groep ambtenaren uitnodigen en hen de les 'creatief met Hengelo' geven. Deze les is met veel enthousiasme voorbereid, maar helaas ging er slechts ??n ambtenaar op de uitnodiging in. Verder zijn vijf van de t-shirts aan een in Afrika wonende kunstenaar gestuurd met de vraag om er foto's van te maken. Gedurende het werkproces ontstonden foto's, videomateriaal, geluidscomposities, liederen en tekeningen.