Yvonne Dröge Wendel
info biography cv text XDJ interview MG text LS tekst LS text EG 2010|2 2009|2 2009|1 2008|4 2008|3 2008|2 2008|1 2007|2 2007|1 2006|2 2006|1 2005|2 2005|1 2004|4 2004|3 2004|2 2004|1 2003|1 2002|2 2002|1 2001|3 2001|2 2001|1 2000|4 2000|3 2000|2 1999|1 1998|2 1998|1 1997|2 1997|1 1996|2 1996|1 1995|2 1995|1 1994|2 1994|1 1993|2 1993|1 1992|2 1992|1 creditstaken from contribution to research project: 'reconstruction of the province Brabant'- commissioned by NBKS Breda.
here my rule number 3, glass houses yes, but position them in one line

Uit: het echte Brabant is binnen, mijn bijdrage aan onderzoek ?Reconstructie Noord-Brabant? in opdracht van NBKS Breda.

....Ruimtelijke structuren kunnen niet alleen gezien worden als uitdrukking van economische, politieke en culturele omstandigheden maar vooral ook als drager en multiplicator van maatschappelijke codes en gebruiksaanwijzingen. Ruimte is een dimensie die tot stand komt door handeling

...Binnen de beeldende kunst is het een gangbare methode om dingen die niet naast elkaar kunnen, juist met elkaar te verbinden waardoor er juist mogelijkheden en oplossingen ontstaan die onmogelijk van te voren hadden kunnen worden bedacht. Een soortgelijke aanzet zou bij het nadenken over ruimtelijke reconstructie een constructief element zijn...

...... Zou het mogelijk zijn om effectieve en eenvoudige codes te bedenken die een geheel nieuw landschapsbeeld kunnen opleveren? Een landschapsbeeld dat zijn eigen logica volgt? Een landschapsbeeld dat aan de wens naar een uniek imago voldoet? Hoe zouden de zich snel veranderende functies ge?dentificeerd en benoemd kunnen worden? En kunnen vervolgens functies op een zodanige slimme manier verweven worden zodat er geen overlast komt maar juist spannende onverwachte invullingen ontstaan? Hoe kan ruimtelijke herstructurering onverwachte economische alternatieven en nieuwe bedrijfstakken leveren? Welke combinatie van functies zouden deze processen op gang kunnen brengen? Zouden hier zo veel mogelijk denkbare en onmogelijke combinaties op tafel moeten liggen?

........Als voorbeeld zal ik drie testregels stellen. Het landschap zal door het opvolgen van deze regels vanzelf veranderen zonder verdere toedoen van de overheid.......Regel 3: De kassen worden niet meer naast elkaar gezet, maar in een rij achter elkaar. Het openbare fietspad loopt er dwars doorheen.

De boeren mogen juist wel nieuwe kassen plaatsen op voorwaarde dat de kassen niet naast elkaar komen te staan, maar in een rij achter elkaar. Twede voorwarde: door het midden van de kas loopt een openbaar fietspad dat zich kilometers door het landschap uitstrekt.

Het recht van overpad is daarmee opnieuw ingevoerd en landbouw wordt weer openbaar cultuurgoed. Deze nieuwe functie biedt een motivatie tot regelmatig bezoek en levert nieuwe ervaringen op binnen het typisch Nederlandse landschap, namelijk afwisselende overdekte fietstochten door velden van groenten, bloemen en tropische planten. Er kan ter plekke ingekocht worden.

Contacten die tijdens de tuintochten ontstaan kunnen zich verder ontwikkelen waardoor meer mensen kennisnemen van de plaatsvindende activiteiten. Hierdoor ontstaat meer individuele en collectieve betrokkenheid bij de plaatselijke economie en begrip voor de diversiteit van activiteiten die zich binnen de kassen afspelen. De boer kan aan deze nieuwe taken extra verdienen en wellicht makkelijker klanten en medewerkers werven.

In de loop van de jaren zullen zich nieuwe gebruiksmodules ontwikkelen. Zowel het gedrag van de gebruiker als ook van de bezoeker zal over de jaren heen veranderen. Wat als er tuinders verdwijnen en er kinderopvang, expositieruimten of overdekte wintercampings in de kassen voor terugkomen?