Yvonne Dröge Wendel
info biography cv text XDJ interview MG text LS tekst LS text EG 2010|2 2009|2 2009|1 2008|4 2008|3 2008|2 2008|1 2007|2 2007|1 2006|2 2006|1 2005|2 2005|1 2004|4 2004|3 2004|2 2004|1 2003|1 2002|2 2002|1 2001|3 2001|2 2001|1 2000|4 2000|3 2000|2 1999|1 1998|2 1998|1 1997|2 1997|1 1996|2 1996|1 1995|2 1995|1 1994|2 1994|1 1993|2 1993|1 1992|2 1992|1 credits


de stenen van broek- hier bouwt de wijk -

projectsite: www.destenenvanbroek.nl

work in public space commissioned by City of Zutphen

Persbericht:

23.000 kg kunst! Het kunstwerk dat hier nu staat is het resultaat van een l proces waaraan gedurende het hele jaar 2006 is gewerkt.

Ge?nformeerde wijkbewoners en tevens bewoners die toevallig op een zondag de groene bouwunit hebben ontdekt, hebben dit kunstwerk gemaakt.

Een unieke werkmethode: De stenen zijn gemaakt van gietsteen, een bewerking waarbij de bewoners hun sporen permanent in steen hebben kunnen achter laten, zonder zelfs hamer en beitel in de hand te moeten nemen. Deze gietsteen werd naar wens ingekleurd en in een speciale flexibele latex mal gegoten. Naar enkele minuten kon de mal gevormd worden. Elke bewoner heeft zo zijn steen in eigen kleur, vorm en met een eigen indruk gemaakt. Veel stenen zijn gemaakt door een persoon. Maar er zijn ook stenen die samen met de beste vriend of vriendin zijn gemaakt, door vader en zoon, door moeder en dochter. Ook hebben families samen een steen gemaakt.

Elke steen is uniek en het was dan ook bijzonder spannend om direct te kunnen zien hoe de steen uit de mal kwam. Alle stenen zijn in het uiteindelijke kustwerk verwerkt en hebben hun eigen verhaal.
In de bouwkeet hebben veel gesprekken plaats gevonden over kunst, over de wijk en over persoonlijke onderwerpen. De bewoners konden gedurende het proces zelf voorstellen aandragen voor de uiteindelijke vorm van het kunstwerk en elk voorstel werd serieus genomen. De voorstellen zijn door de kunstenaar uitgewerkt tot tekeningen aan de muur maar er zijn ook vele tekeningen en schilderijen door buurtbewoners gemaakt.

Alle wensen zijn direct of indirect verwerkt in dit kunstwerk. Het kunstwerk moest een bijzondere plek markeren, iets zijn wat vooral ook kinderen aanspreekt, moest voor iedereen zichtbaar zijn .
Uiteindelijk heeft de grote zwerfkei met daarop de kleine stenen het meeste animo gekregen. Het basisidee hiervoor is ontstaan doordat een bewoonster een kleine zwerfkei naar de bouwkeet heeft gebracht.

De grote steen die wij nu zien is niet alleen indrukwekkend maar vooral een afspiegeling van de vele indrukken, van de bewoners van Leesten Oost.
De stenen van Broek is een project dat is ge?nitieerd door Yvonne Dr?ge Wendel, beeldend kunstenaar te Amsterdam. Behalve het maken van ruimtelijke werk heeft zij zich gespecialiseerd in het werken met grotere groepen mensen. Een belangrijk thema in haar werk is de vraag in hoeverre een sociaal gebeuren de basis kan vormen voor een blijvende sculptuur. Zij schept de artistieke voorwaarden, de omstandigheden waarin mensen tot handelen kunnen komen.